Fundació Marpi

Fundacio FH11      Certificació ISO 9001

 

Orígens de l’Entitat

La Fundació Privada Marpi és una entitat sense afany de lucre, que té com a finalitat la integració laboral i social dels disminuïts psíquics de la Comarca del Maresme.
Neix l’any 1976, amb la personalitat jurídica d’associació, donada la necessitat de promoure i fomentar l’assistència educativa, laboral i social dels disminuïts psíquics.
La primera obra social va ser la creació de l’Escola Horitzó, per a nens amb necessitats d’educació especial, que l’any 89 passa a la xarxa pública. Des de llavors l’activitat de l’associació es va centrar en solventar les necessitats dels disminuïts psíquics adults.
L’any 1984, a la planta baixa de l’escola, es va posar en marxa el Taller Horitzó, per donar sortida laboral als usuaris de l’escola que acaben l’escolaritat i en el qual es poguessin desenvolupar les activitats industrials i d’ajustament personal, necessàries  per a la integració laboral i social dels disminuïts psíquics
L’any 1991 s’inaugura la Llar-Residència Llevant per facilitar una vivenda a usuaris que no tenen família o bé la relació familiar no és la més adequada per la seva disminució.
L’any 92 es crea l’Esplai Mediterrània per agrupar les activitats d’esplai i lleure.
L’any 94 s’inaugura l’actual edifici del Taller Horitzó. Aquest nou edifici és la primera fase d’un projecte pensat per a donar cabuda a 150 persones disminuïdes de  l’Alt Maresme. També es crea la Llar-Residència Llevat II.
L’any 95 es crea la Llar-Residència Llevant III
L’any 1998 es crea una nova personalitat jurídica, la Fundació Privada Marpi, que a partir de l’u de gener de 1999 se’n fa càrrec dels centres i serveis d’atenció a les persones disminuïdes psíquiques, continuant la mateixa filosofia de servei.

La Fundació Marpí, orienta les seves activitats a solventar les demandes de treball, habitatge i lleure dels seus usuaris, disminuïts psíquics. Els mitjans per aconseguir aquests objectius són: El Taller Horitzó, les Residències Llevant i l’Esplai Mediterrània.

Objectius i sectors d’intervenció: Serveis d´integració laboral i social disminuïts psíquics.

Activitats que realitza:

 Serveis Socio-laborals
– Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS)
– Servei Ocupacional d´Inserció. ………….(SOI)
– Servei de Teràpia  Ocupacional…………(STO)
– Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar
 Treball Protegit
– Centre Especial de Treball……………….(CET)
– Instal-lacions i reparacions d’aigua, gas i electricitat
– Muntatge d’Aparellatge Elèctric.
– Manteniment d’Espais Públics. Neteja viària

 Serveis de Suport a l’Habitatge
-Llars Residències.

 Serveis de convivència social
– Esplai; Esport i Lleure.

 Serveis Complementaris. Altres activitats
– Servei de Menjador i transport
– Activitats Culturals i Recreatives (sortides, esplai, colònies..)
– Cursos de Formació Ocupacional.

– Conveni de pràctiques amb escoles/facultats  de Treballadores Familiars,  Educadors Socials, Psicòlegs i Psicopedagogs.

MANUAL DE QUALITAT

Comments are closed.