Programa MAIS 2022-2023

Què és?

El Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania i persones en risc o situació d’exclusió social, és un programa d’acompanyament i orientació laboral basat en un recorregut de diferents accions que ofereix orientació  i formació per a la inserció laboral.

És un programa indispensable per a donar continuïtat a les actuacions d’orientació de suport i acompanyament a les persones destinatàries. Especialment per als col·lectius d’especial vulnerabilitat que es troben en situacions de pobresa, risc, desigualtat i exclusió social.

Quin objectiu té?

– Incrementar el grau d’ocupabilitat  i assolir la inserció laboral de les persones participants

– Aconseguir la integració laboral de la persona a través de la millora del grau d’ocupabilitat, el manteniment del lloc de feina i l’autonomia

– Treballar l’apoderament i el pla de desenvolupament competencial

· Enfortir la seva identitat

· Potenciar les seves capacitats

· Promoure la iniciativa i el pensament crític per transformar-se i transformar el seu context

Què oferim?

· Atenció personalitzada

· Orientador de referència

· Accions individuals i grupals

· Millora del benestar psicosocial

· Adquisició de competències personals i professionals

· Obtenció de certificats d’aptituds professionals

· Pràctiques laborals per a la reactivació

· Espai de recerca de feina i acompanyament

· Seguiment de la inserció

Com?

L’itinerari inclou el desenvolupament de competències clau, diagnòstic de l’ocupabilitat, recerca activa de feina i pràctiques en empreses, dissenyat de forma totalment personalitzada per a cada usuari i que permet potenciar la seva experiència d’aprenentatge aprofundint en cada necessitat particular o perspectiva personal

Durada del programa

El programa es desenvoluparà des de l’1 de maig del 2022 fins el 30 d’abril del 2023

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a persones perceptores de la renda garantida de la ciutadania, de l’ingrés mínim vital i persones en risc o en situació d’exclusió social i que tinguin un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció, amb motivació i ganes d’accedir al mercat laboral

Requisits d’accés

· Estar motivat per a treballar

· Estar inscrit a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora de feina

On es realitza?

Als nostres dos punts d’atenció del programa: Pineda de Mar i Canet de Mar

This entry was posted in MAIS and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.